E-Shop

  • สั่งซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท จัดส่งฟรี ในกรุงเทพ (เฉพาะเขตที่กำหนด  -ดูเขตได้จาก Shipping&Payment)
  • ลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงิน จนกว่าได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์จากทางเจ้าหน้าที่นะคะ
          กรณีต้องการสั่งซื้อมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป กรุณาติดต่อตรงที่เบอร์ 081 992 4949