ขวด PET

ขวด PET
พฤษภาคม 17, 2024 GoodwillRetail
In News

ขวด PET ทรงสวยๆ
เนื้อดีแข็งแรง
ใส่น้ำอะไรก็ Cool !!

หลากหลายความจุ ตั่้งแต่ 250-500 ml
Click เลยฮะ !!https://goodwillretail.co.th/product-category/plastic-beverage-cuplid-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84/bottle/?v=5b79c40fa7c2