ขวด PET

ขวด PET
เมษายน 5, 2024 GoodwillRetail
In News

หน้าร้อนแบบนี้
เตรียมเครื่องดื่มสุดโปรด ใส่ขวด PET สวยๆ ไปปิคนิคกันดีกว่า
Goodwill มีขวด PET เนื้อดี ทรงสวยๆ ให้เลือกหลายแบบ หลายขนาด
Click
https://goodwillretail.co.th/product-category/plastic-beverage-cuplid-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84/bottle/?v=5b79c40fa7c2