Rectangular paper food box

Rectangular paper food box
กุมภาพันธ์ 14, 2024 GoodwillRetail
In News

Rectangular paper food box
กล่องกระดาษฝาในตัว เรียบง่าย ดูดี ลงตัว ราคาเบาๆ
กล่องกระดาษสีเหลี่ยม
✔️แบบฝาทึบ
✔️แบบมีช่องหน้าต่างใส
เหมาะสำหรับใส่ทั้งอาหาร หรือขนม

สต็อกกลับมาพร้อมให้บริการแล้วนะคะ
ขนาด สี และแบบที่พร้อมบริการ ตามรายละเอียดในภาพเลยนะคะ