Wide Bowl

Wide Bowl
มกราคม 12, 2024 GoodwillRetail
In News

เปิดปีใหม่ เอาใจคนรัก Wide Bowl
ด้วยกล่องอาหารกระดาษทรงกลมพร้อมฝาใส
มีให้เลือกถึง 8 ขนาด ทั้ง white/ kraft
มาในราคาใหม่โดนใจ ถูกใจ FC 🙂