Square Bowl

Square Bowl
สิงหาคม 16, 2023 GoodwillRetail
In Uncategorized @th

ถ้าโปรรอบที่แล้วไม่ทัน !
Goodwill ขยายโปร ราคาพิเศษ !! ออกไปถึง 15 ก.ย. (หรือจนกว่าของจะหมด)
เพราะเราอยากให้คุณลอง

กล่องอาหารกระดาษทรงเหลี่ยม ทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัส และผืนผ้า

Goodwill มี 4 ขนาดให้เลือก
25 / 34 /42 / 47 ออนซ์
ทั้งสีขาวสะอาดตา และคราฟท์ยอดนิยม
ราคาเริ่มต้น ที่ 5.50 บาท/ชุด (ตัว+ฝา) เท่านั้น!!

โทร. 02 106 0909 / 02 043 5393 / 02 943 8527