Wide Bowl 26 oz

Wide Bowl 26 oz
มิถุนายน 13, 2023 GoodwillRetail
In Uncategorized @th

Wide Bowl 26 oz หรือประมาณ 780 ml
เหมาะกับคนที่อยากได้กล่องอาหารทรงตื้นๆ ปากกว้างๆ
จะได้นำเสนอเมนูอาหารได้ถูกใจเชฟ

Wide Bowl 26 oz ปากกว้าง 18 cm สูง 5 cm

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้
ผ่านทางเว็ป , Line Shop หรือ Add Line @GOODWILLRETAIL