K&W / K&K กล่องอาหารกระดาษสี่เหลี่ยมพร้อมฝาพลาสติก PET ใส

K&W / K&K กล่องอาหารกระดาษสี่เหลี่ยมพร้อมฝาพลาสติก PET ใส
มิถุนายน 27, 2022 GoodwillRetail
In Uncategorized @th

มาอวดอาหารให้น่าทานยิ่งขึ้นด้วย กล่องอาหาร K&W / K&K
กล่องอาหารกระดาษสี่เหลี่ยมพร้อมฝาพลาสติก PET ใส

สีคราฟท์นอก/ขาวใน และ สีคราฟท์ล้วน
หลากหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ไซส์เล็กกำลังพอดีไปจนถึงไซส์บิ๊กอิ่มนาน

แบบ 1 ช่อง 900 /1,000/1,200/1,400/1,600/2,100 ml
แบบ 2 ช่อง 900/1,200/2,100 ml