รักษ์โลก

แก้วกระดาษย่อยสลาย

ฝากระดาษ / ฝาเยื่อกระดาษ

แก้วใส-ฝาใส ย่อยสลาย

หลอดกระดาษ

ช้อน ,ส้อม ,มีด - ย่อยสลาย

ถ้วยกระดาษย่อยสลาย

กล่องอาหารเยื่อกระดาษ

ถาดอาหารเยื่อกระดาษ - เข้าไมโครเวฟ