แก้วกระดาษย่อยสลาย PLA

แก้วกระดาษย่อยสลาย ผนัง 1 ชั้น - SPLA

แก้วกระดาษย่อยสลาย ผนัง 1 ชั้น - DPLA

แก้วกระดาษย่อยสลาย ผนัง 2 ชั้น

ฝา CPLA ย่อยสลาย

ฝาใส PLA ย่อยสลาย - 90mm